JAN ČENSKÝ

JAN ČENSKÝRozvoj dětského talentu a umění komunikace

Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek. Škola je však bohužel nerozvíjí a zaměřuje se pouze na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat. Neméně důležitá je pak komunikace a umění sebeprezentace, abychom o talentech dali vědět i svému okolí.

Kurz pod vedením Jana Mühlfeita, Kateřiny Novotné, Jana Čenského a Lenky Bernardes da Silva proběhne 22.3.2019.

Průběh kurzu

1. Část: 9:00 – 12:30
ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU s Janem Mühlfeitem a Katkou Novotnou

S rodiči a dětmi probereme, jak funguje náš mozek, jak v sobě objevit talent a jak z něj vybudovat silnou stránku. Pokud totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může zlepšovat, s největší pravděpodobností nalezne oblast, v níž bude úspěšný a ve které bude vynikat.

V dopolední části se seminář věnuje zejména těmto tématům:

 • pozitivní psychologie a fungování našeho mozku

 • hledání pravého já, své autentičnosti a výjimečnost

 • energie, motivace, inspirace a jak s nimi pracovat v mladém věku

 • škola vs inovace a technologie

 • podstata osobní mise

 • mentální odolnost

12:30 – 13:30 Pauza na oběd

2. Část: 13:30 – 17:00
KOMUNIKACE A VYSTUPOVÁNÍ s Janem Čenským a Lenkou Bernardes da Silva

V odpolední části se rodiče a děti dozví, proč je důležité se naučit správně komunikovat, vystupovat a také prezentovat.

Hlavními tématy jsou: 

 • umění prezentace

 • prezentace sebe sama

 • základy komunikace

 • vystupování

 • základní znalosti dress code

 • praktické cvičení: mluva, řeč těla, čtení textů

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen primárně pro děti ve věku 9–17 let s doprovodem rodičů. Zúčastnit se však mohou i děti mladší (6–9 let). Seminář je celodenní, takže necháváme čistě na zvážení rodičů, zda se budou i mladší děti schopné soustředit po celou dobu kurzu. 

Cena: 4 900 Kč bez DPH

Cena kurzu obsahuje:

 • celodenní kurz pro 2 osoby (rodič + 1 dítě)

 • den nabitý nejen teoretickými, ale i praktickými příklady s jedničkami v oboru

 • občerstvení. studené a teplé nápoje po celou dobu kurzu

Každý další člen rodiny + 1 500 Kč bez DPH

Adresa

Místo a termín konání kurzu: 22.3.2019, 9-17h, Etnosvět, Legerova 40, Praha 2

Kapacita: max cca 20 dětí + rodiče

V případě dotazů prosím kontaktujte koordinátorku kurzů Janu Kostrounovou na registrace@janmuhlfeit.com 

PARTNEŘI